วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

เสวนาการวิจัยการวิจัยทางพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยในไต้หวัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รศ.ดร.ไท เยาหมิง ผู้อำนวยการศูนย์กลางพุทธศาสตร์ สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยนานาชาติไต้หวัน ได้รับเชิญจากให้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การวิจัยทางพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยในไต้หวัน” ณ ห้องประชุม ๒๐๕ มจร.วัดมหาธาตุฯ ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มีพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการและมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๓๐ รูป/คน ประกอบด้วยคณาจารย์ นิสิตและเจ้าหน้าที่ทั่วไป
การเสวนาในครั้งนี้ทำให้เกิดซักถามที่น่าสนใจนำไปสู่การเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามหายาน

แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์


‘Buddhist Researches of Universities in Taiwan’

On 28th Thursday, 2010 at room 205, MCU, Wat Mahatha Assoc. Prof. Dr. Tsai, Yao-ming, the Director Buddhist Centre, Dept. of Philosophy, National University of Taiwan gave a speech on the topic of ‘Buddhist Researches of Universities in Taiwan’. This special seminar was organized by the Buddhist Research Institute of MCU. It was begun with introductory speech which was given by Phrakrupalad Suwatthanavachirakhun, the Director of Buddhist Research Institute.
There were 30 participants including the lecturers, both local and International students and the staff of BRI. There was interesting discussion after his speech regarding various Buddhist aspects, especially deal with Mahayana Buddhism.

1 ความคิดเห็น:

  1. สนใจในข้อซักถามต่างๆๆ น่ามีการเปิดเผยข้อมูลสำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เข้าฟังการประชุุมคะ

    ตอบลบ